KBA Automatic Krzysztof Bochenek
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.
„Badania nad opracowaniem technologii synchronizacji w czasie rzeczywistym silników
elektrycznych zainstalowanych w wielonapędowych windach przemysłowych.”
Nr projektu: RPOP.01.01.00-16-0004/18

I Oś priorytetowa: Innowacje w Gospodarce
Działanie 1.1: Innowacje w przedsiębiorstwach
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 2019-06-01 – 2020-12-31
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 906 500,00 PLN
WARTOŚĆ DOFINANSOWNIA: 1 293 100,00 PLN

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych w firmie KBA Automatic Krzysztof Bochenek w celu wprowadzenia na rynek technologii synchronizacji w czasie rzeczywistym silników elektrycznych zainstalowanych w wielonapędowych windach przemysłowych.
Zgodnie z posiadaną wiedzą można stwierdzić, że Wnioskodawca zamierza opracować niestosowane dotąd rozwiązanie – planuje wprowadzić innowację produktową i procesową niestosowaną dotąd na świecie. Rozwiązanie Wnioskodawcy przeniesie sterowanie wraz z obliczeniami i całym algorytmem na poziom PLC, dzięki czemu falowniki, będą otrzymywać w tym samym czasie zadane wyniki obliczeń do przeliczeń ruchu dla silników. Wnioskodawca zamierza uzyskać funkcjonalności niespotykane dotychczas w rozwiązaniach alternatywnych na świecie.

2015 © Wszelkie prawa zastrzeżone KBA Automatic Krzysztof Bochenek
Designed & powered by www.beautyvision.pl